VTB United League

Calendario

05/10/2018

Enisey 66-91 CSKA Moscow
VEF Riga 67-96 Khimki Moscow Region
Lokomotiv Kuban 96-64 Zenit St. Petersburg

07/10/2018

Astana Tigers 61-86 CSKA Moscow
Tsmoki-Minsk 71-88 Stelmet Zielona Góra

06/10/2018

Nizhny Novgorod 68-82 Kalev/Cramo

07/10/2018

UNICS Kazan 76-63 Avtodor Saratov

08/10/2018

Enisey 67-99 Khimki Moscow Region
VEF Riga 76-80 Parma

13/10/2018

Tsmoki-Minsk 86-93 Astana Tigers
CSKA Moscow 84-78 Nizhny Novgorod

14/10/2018

Khimki Moscow Region 80-73 Kalev/Cramo
Enisey 83-78 Parma
UNICS Kazan 79-75 Lokomotiv Kuban

20/10/2018

Tsmoki-Minsk 78-87 Nizhny Novgorod
Avtodor Saratov 106-91 Enisey
Lokomotiv Kuban 92-63 VEF Riga
UNICS Kazan 86-66 Stelmet Zielona Góra

21/10/2018

Astana Tigers 93-91 Zenit St. Petersburg

22/10/2018

Parma 70-80 Khimki Moscow Region
CSKA Moscow 102-75 Kalev/Cramo

26/10/2018

Kalev/Cramo 102-113 Avtodor Saratov

27/10/2018

VEF Riga 77-86 Zenit St. Petersburg
Nizhny Novgorod 75-88 Lokomotiv Kuban
Tsmoki-Minsk 73-95 Enisey

28/10/2018

Khimki Moscow Region 78-65 UNICS Kazan

29/10/2018

Stelmet Zielona Góra 82-91 Astana Tigers
CSKA Moscow 108-84 Parma

31/10/2018

VEF Riga 82-74 Kalev/Cramo

03/11/2018

Lokomotiv Kuban 80-85 Kalev/Cramo
Parma 92-83 Tsmoki-Minsk
Zenit St. Petersburg 116-81 Enisey
Stelmet Zielona Góra 80-72 Nizhny Novgorod

04/11/2018

CSKA Moscow 110-76 Avtodor Saratov
UNICS Kazan 89-74 VEF Riga

05/11/2018

Astana Tigers 67-76 Khimki Moscow Region

10/11/2018

Astana Tigers 83-89 Nizhny Novgorod
Enisey 78-99 UNICS Kazan
Avtodor Saratov 95-99 Tsmoki-Minsk

11/11/2018

Lokomotiv Kuban 76-93 CSKA Moscow
Zenit St. Petersburg 84-76 Parma

12/11/2018

Khimki Moscow Region 75-51 VEF Riga

13/11/2018

Kalev/Cramo 80-77 Stelmet Zielona Góra

18/11/2018

UNICS Kazan 89-64 Nizhny Novgorod
Khimki Moscow Region 85-77 Avtodor Saratov
Lokomotiv Kuban 93-75 Parma
Enisey 109-81 Stelmet Zielona Góra
CSKA Moscow 119-88 Tsmoki-Minsk
Zenit St. Petersburg 100-87 Kalev/Cramo
VEF Riga 71-93 Astana Tigers

24/11/2018

Enisey 86-93 Lokomotiv Kuban
Zenit St. Petersburg 83-71 Stelmet Zielona Góra

25/11/2018

Avtodor Saratov 83-85 VEF Riga

07/12/2018

Kalev/Cramo 93-82 Parma
Nizhny Novgorod 75-98 Avtodor Saratov

08/12/2018

Zenit St. Petersburg 74-77 UNICS Kazan
Tsmoki-Minsk 91-84 VEF Riga

09/12/2018

Lokomotiv Kuban 71-90 Astana Tigers
Stelmet Zielona Góra 74-97 Khimki Moscow Region

10/12/2018

CSKA Moscow 101-71 Enisey

15/12/2018

Avtodor Saratov 95-94 Zenit St. Petersburg

16/12/2018

Astana Tigers 105-78 Kalev/Cramo
Enisey 75-67 VEF Riga
Parma 68-66 UNICS Kazan
Khimki Moscow Region 80-93 Nizhny Novgorod
Lokomotiv Kuban 80-69 Tsmoki-Minsk

22/12/2018

Enisey 80-88 Kalev/Cramo
Stelmet Zielona Góra 67-73 Lokomotiv Kuban

23/12/2018

Astana Tigers 100-83 Avtodor Saratov
Nizhny Novgorod 100-98 Parma
UNICS Kazan 88-69 Tsmoki-Minsk
VEF Riga 80-107 CSKA Moscow

24/12/2018

Khimki Moscow Region 90-67 Zenit St. Petersburg

30/12/2018

Kalev/Cramo 80-85 CSKA Moscow

05/01/2019

Tsmoki-Minsk 86-93 Avtodor Saratov

06/01/2019

CSKA Moscow 92-66 VEF Riga
Lokomotiv Kuban 73-41 Stelmet Zielona Góra
Parma 78-107 Zenit St. Petersburg
UNICS Kazan 95-92 Enisey
Nizhny Novgorod 85-78 Astana Tigers

12/01/2019

Astana Tigers 79-83 UNICS Kazan

13/01/2019

Tsmoki-Minsk 82-95 Kalev/Cramo

12/01/2019

Avtodor Saratov 93-76 Parma
Zenit St. Petersburg 103-78 Nizhny Novgorod

13/01/2019

VEF Riga 83-57 Stelmet Zielona Góra

14/01/2019

CSKA Moscow 75-65 Khimki Moscow Region

18/01/2019

Stelmet Zielona Góra 88-63 Parma

19/01/2019

Avtodor Saratov 95-102 Lokomotiv Kuban
VEF Riga 65-67 Nizhny Novgorod

20/01/2019

UNICS Kazan 76-74 Kalev/Cramo
Enisey 93-84 Astana Tigers
Khimki Moscow Region 70-50 Tsmoki-Minsk
Zenit St. Petersburg 93-86 CSKA Moscow

26/01/2019

Nizhny Novgorod 91-85 UNICS Kazan
Stelmet Zielona Góra 72-83 Enisey

27/01/2019

Astana Tigers 90-77 VEF Riga
Tsmoki-Minsk 61-101 CSKA Moscow
Parma 87-95 Lokomotiv Kuban

28/01/2019

Avtodor Saratov 92-100 Khimki Moscow Region

30/01/2019

CSKA Moscow 102-78 Stelmet Zielona Góra

02/02/2019

Parma 80-85 Nizhny Novgorod
Avtodor Saratov 64-88 Astana Tigers

03/02/2019

Tsmoki-Minsk 57-99 UNICS Kazan
Zenit St. Petersburg 86-82 Khimki Moscow Region
CSKA Moscow 70-57 Lokomotiv Kuban

10/02/2019

Kalev/Cramo 75-85 VEF Riga
Stelmet Zielona Góra 108-100 Avtodor Saratov
Tsmoki-Minsk 68-79 Zenit St. Petersburg

11/02/2019

Khimki Moscow Region 82-84 Lokomotiv Kuban
UNICS Kazan 71-68 CSKA Moscow

27/02/2019

Kalev/Cramo 109-91 Enisey

14/02/2019

Astana Tigers 84-70 Stelmet Zielona Góra
Zenit St. Petersburg 101-102 VEF Riga
Avtodor Saratov 112-109 Kalev/Cramo

15/02/2019

UNICS Kazan 73-58 Khimki Moscow Region
Parma 69-79 CSKA Moscow
Lokomotiv Kuban 78-71 Nizhny Novgorod

27/02/2019

Parma 80-85 Astana Tigers

02/03/2019

Nizhny Novgorod 85-83 Zenit St. Petersburg
Parma 93-105 Avtodor Saratov
Lokomotiv Kuban 79-67 Enisey
UNICS Kazan 95-98 Astana Tigers

03/03/2019

Kalev/Cramo 108-83 Tsmoki-Minsk
Stelmet Zielona Góra 78-92 VEF Riga

04/03/2019

Khimki Moscow Region 73-72 CSKA Moscow

08/03/2019

Nizhny Novgorod 79-64 Enisey

10/03/2019

Parma 73-78 VEF Riga
Zenit St. Petersburg 103-81 Avtodor Saratov

11/03/2019

Stelmet Zielona Góra 74-115 CSKA Moscow
Kalev/Cramo 102-74 Astana Tigers

15/03/2019

Parma 92-88 Enisey

16/03/2019

Stelmet Zielona Góra 78-109 Zenit St. Petersburg
Lokomotiv Kuban 77-84 UNICS Kazan

17/03/2019

Kalev/Cramo 85-96 Khimki Moscow Region
Astana Tigers 101-71 Tsmoki-Minsk
VEF Riga 89-78 Avtodor Saratov

20/03/2019

Nizhny Novgorod 93-83 VEF Riga

24/03/2019

Nizhny Novgorod 101-61 Stelmet Zielona Góra
Tsmoki-Minsk 80-68 Parma
Enisey 85-87 Zenit St. Petersburg
VEF Riga 52-82 UNICS Kazan

25/03/2019

Khimki Moscow Region 93-80 Astana Tigers
Avtodor Saratov 110-116 CSKA Moscow

27/03/2019

Tsmoki-Minsk 66-97 Lokomotiv Kuban

28/03/2019

Stelmet Zielona Góra 100-117 Kalev/Cramo

30/03/2019

Astana Tigers 79-71 Parma
Zenit St. Petersburg 84-72 Tsmoki-Minsk

31/03/2019

Avtodor Saratov 112-106 Stelmet Zielona Góra
Enisey 92-88 Nizhny Novgorod

01/04/2019

CSKA Moscow 73-83 UNICS Kazan
Lokomotiv Kuban 83-87 Khimki Moscow Region

04/04/2019

Enisey 80-68 Tsmoki-Minsk

05/04/2019

Parma 72-92 Stelmet Zielona Góra

07/04/2019

CSKA Moscow 83-73 Zenit St. Petersburg

08/04/2019

Khimki Moscow Region 100-80 Stelmet Zielona Góra

07/04/2019

Kalev/Cramo 95-107 UNICS Kazan

09/04/2019

Nizhny Novgorod 89-95 CSKA Moscow
Lokomotiv Kuban 95-91 Avtodor Saratov

11/04/2019

Tsmoki-Minsk 92-108 Khimki Moscow Region
CSKA Moscow 91-72 Astana Tigers
VEF Riga 68-70 Enisey

14/04/2019

Avtodor Saratov 85-91 Nizhny Novgorod
VEF Riga 70-66 Tsmoki-Minsk
Parma 75-105 Kalev/Cramo
UNICS Kazan 74-72 Zenit St. Petersburg
Astana Tigers 83-93 Lokomotiv Kuban

17/04/2019

Kalev/Cramo 96-80 Zenit St. Petersburg
Nizhny Novgorod 93-97 Khimki Moscow Region

18/04/2019

UNICS Kazan 76-82 Parma

20/04/2019

Kalev/Cramo 94-84 Nizhny Novgorod

21/04/2019

Astana Tigers 93-85 Enisey
Avtodor Saratov 95-111 UNICS Kazan
Zenit St. Petersburg 78-94 Lokomotiv Kuban
Stelmet Zielona Góra 78-80 Tsmoki-Minsk

24/04/2019

Kalev/Cramo 81-76 Lokomotiv Kuban
Khimki Moscow Region 86-94 Enisey

28/04/2019

Zenit St. Petersburg 103-95 Astana Tigers
Khimki Moscow Region 97-63 Parma
Enisey 88-84 Avtodor Saratov
VEF Riga 75-71 Lokomotiv Kuban
Stelmet Zielona Góra 73-82 UNICS Kazan
Nizhny Novgorod 77-70 Tsmoki-Minsk

Commenta