Sacramento Kings to sign Luke Walton to a four-year deal

Sacramento Kings to sign Luke Walton to a four-year deal

Walton will be the new coach of the Sacramento Kings