China announced its final roster to compete in the FIBA World Cup 2019

China announced its final roster to compete in the FIBA World Cup 2019

The Chinese selection will play against Poland, Venezuela and Cote d’Ivoire

China announced its final roster to compete in the FIBA World Cup 2019.

The Chinese selection will play against Poland, Venezuela and Cote d’Ivoire.

Abudushalamu Abudurexiti, Fang Shuo, Guo Ailun, Makan Kelanbaike, Ren Junfei, Sun Minghui Wang Zhelin, Yi Jianlian, Zhai Xiaochuan, Zhao Jiwei, Zhao Rui, and Zhou Qi.

Post your comment